Disclaimer

Disclaimer

De informatie op www.slimlogical.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van SLIMlogical.

SLIMlogical besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.slimlogical.nl Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

SLIMlogical kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.slimlogical.nl

Het is mogelijk dat via de internetsite van www.slimlogical.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. SLIMlogical kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.